Velkommen

Kropsterapi og personlighedsudvikling ved fysioterapeut Iben Iversen       Portræt

Jeg har ca. 10 års erfaring med undervisning og behandling individuelt og i grupper inden for området kropsbevidsthed, kropsterapi, udvikling og psykiatri. Jeg har en bred faglighed, men har altid interesseret mig særligt for to delvis overlappende områder: hvordan man støtter og opbygger ressourcer kropsligt og personlighedsmæssigt og sammenhængen mellem nervesystemet, over- og underspændt muskelrespons, stress/traume problematikker og kronisk smerte.

Jeg har f.eks. lavet et mindfulness baseret smertetakling forløb hvor viden om traumer og især underspændt muskelrespons er integreret med mindfulness, og et metodeudviklingsprojekt ”Traume behandling for børn gennem leg og musik” hvor kropslige og musiske aktiviteter vinkles til at støtte børnenes evne til at regulere deres autonome nervesystem, altså deres selvreguleringskompetancer.

Jeg tilbyder behandling af alle typer af udfordringer inden for sind-krop. Jeg tilbyder endvidere samtaler for mennesker som ønsker at få større adgang til deres ressourcer – det kan gælde den indre fornemmelse af retning, få en dybere centrering, få forskellige dele af personligheden bedre integreret, sådan at hoved, krop og følelser udtrykker helheden.

Mit arbejde er kendetegnet ved individuelle tilpassende løsninger med høj faglighed.